ATC - Van Loon

Sector

Periode

01/2008
01/2003

Bij Antwerp Tank Cleaning (Van Loon) worden zowel waswaters van de tankcleaning gezuiverd alsook extern aangevoerde waters en slib.

De ganse zuivering kan een dagdebiet van +/- 500 mĀ³ afvalwater/slibs verwerken en werd ontworpen voor een vuillast van +/- 25.000 inwoner-equivalenten.

De volgende technieken worden er gebruikt:

  • Buffering.
  • Fysico-chemische voorzuivering + AAQUA-DAF
  • 1e trap biologie :SBR-reactor met 2 Aaqua-Hypo-Beluchters.
  • 2e trap biologie : SBR-reactor met 2 Aaqua-Hypo-Beluchters.
  • Effluentpolishing met fysico-chemische nabehandeling + AAQUA-DAF
  • Continue zandfilter
  • Aktief kool Filter
  • Slibindikking met dcanteercentrifugeĀ 
  • Sturing met PLC en "SCADA-pakket" voor afstandsbesturing.

foto's