Belgian Cleaning Center

Sector

Periode

01/2005

De biologie voor de firma Belgian Cleaning Center (Transport Gheys) te Beringen werd ontworpen voor een belasting van 2.800 IE. De installatie voldoet aan de strenge Stikstof- (N-totaal < 15 mg/l) en Fosfor- (P-totaal < 2 mg/l) normen.

De gebruikte technieken zijn:

  • Vet- en bezinkselafscheider.
  • Buffering.
  • Coagulatie/flocculatie in dubbele roerflocculator.
  • AAQUA-DAF Flotatie
  • SBR-reactor met denitrificatie en AAQUA-Hypo-beluchting.
  • Slibindikking d.m.v. een centrifuge.
  • Sturing met PLC en "SCADA-pakket" voor afstandsbesturing.

foto's