Chicken Masters of Belgium

Sector

Periode

01/2000

De afvalwaterzuivering voor de firma Chicken Masters of Belgium N.V. in Deinze bestaat uit:

  • Een roterende zeef met interne voeding.
  • AAQUA-DAF Flotatie.

Doel was om zoveel mogelijk zwevende stoffen, oliën en vetten uit het afvalwater te verwijderen alvorens in de openbare riolering te lozen. Het gaat om een zeer compacte uitvoering voor een te behandelen debiet van ± 5 m³/uur.

foto's