Cotac België

Sector

Periode

01/2000
01/2008
01/2012

Het effluent van de bestaande continu-biologie van de firma HOYER N.V. te Antwerpen bezat op geregelde tijdstippen nog zeer hoge concentraties aan zwevende stoffen die de lozingsnorm sterk overschreden. Momenteel zijn concentraties aan zwevende stoffen in het effluent systematisch onder de 20 mg/l !!!

De gebruikte technieken zijn:

  • Debietsmeting op effluent van de nabezinker, met terugkoppeling naar automatische dosering van reagentia
  • Coagulatie/flocculatie in dubbele roerflocculator
  • AAQUA-DAF Flotatie met platenpakket (debiet +/- 20 m³/u)
  • Volledig geautomatiseerde sturing voor 24 uren bedrijf 

foto's