Section menu

Slibverwerking

Decanteercentrifuge
Zowel bij de primaire voorzuivering als bij de secundaire biologische zuivering wordt er slib geproduceerd.

Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming voor dit slib, worden de verscheiden slibstromen separaat of tezamen verwerkt.
Het slib bestaat echter hoofdzakelijk uit water en slechts een kleine fractie uit vaste delen (tussen de 0.5% en de 7% droge stof).
Om de afvoerkosten te beperken en een beter verhandelbaar slib te bekomen wordt het slib meestal ingedikt tot een steekvaste massa.  
Voor het ontwateren van het geproduceerde slib kunnen, afhankelijk van het eindgebruik, de hoeveelheid en andere parameters, verscheidene ontwateringstechnieken gehanteerd worden.
Aaqua NV heeft door de jaren heen een grote expertise opgebouwd in deze materie. 
Ingedikt slib kan gebruikt worden als meststof in de landbouw, als basis voor biogas productie of verbrand worden voor de productie van groene stroom.