Section menu

Waste to value & Riothermie

Blue Hero
Een waterzuiveringsinstallatie staat vaak gekend als een kostenpost. Het kan ook anders...
Aaqua heeft zich de laatste jaren meer en meer gericht op technieken die afvalstromen valoriseren. Aangezien technische innovatie één van onze grondbeginselen is, zijn we op zoek gegaan naar eenvoudig te integreren oplossingen die dicht aanleunen bij de noden van onze klanten.

Warmte Hergebruik     (blue hero)
Het afvalwater van een bedrijf is vaak lauw tot warm. De biologische activiteit in een waterzuivering produceert ook warmte. Resultaat: de temperatuur van bedrijfsafvalwater is meetsal tussen de 20 à 30 °C. Blue Hero hergebruikt deze restwarmte om proceswater op te warmen.
Aaqua ontwikkelde hiervoor een gepatenteerde technologie die het mogelijk maakt tienduizenden euro’s per jaar aan verwarmingskosten te besparen.

Recuperatie Condensatie-energie     (blue tower)
Wanneer dampen gecondenseerd worden komt er condensatie-energie vrij. Hergebruik van deze condensatie-energie uit, zelfs vervuilde, dampen kan proceswater opwarmen tot 95°C. Door deze dampen te condenseren is ook het "geurprobleem", wat meestal geassocieerd wordt met vervuilde dampen, eveneens grotendeels opgelost.

Waterhergebruik     (Blue Circle)
Door middel van meer geavanceerde zuiveringstechnieken kunnen we ervoor zorgen dat uw gezuiverd afvalwater terug herbruikt kan worden als proceswater. Door de watercirkel gedeeltelijk te sluiten bespaart u sterk op vlak van waterverbruik.