Biologische zuivering

De aërobe biologische zuivering is meestal een cruciale stap in het waterzuiveringproces om het gezuiverde water ook op oppervlaktewater te kunnen lozen.

AAQUA heeft zich door de jaren heen ontpopt tot de specialist in het bedrijven van een aërobe biologisceh zuivering als een Sequencing Batch Reactor.

De AAQUA-SBR heeft in verscheidene industrietakken al zijn doeltreffendheid bewezen.

De voordelen zijn groot. De besturing en het toezicht van deze methode is bijvoorbeeld zeer eenvoudig en er is geen nabezinker nodig.

Door de specifieke aansturing en bedrijfsvoering is slibdoorslag bovendien vrijwel nihil.

Komt voor in

Biologische zuiveringBiologische zuivering

Foto's van deze technologie