Filtratie

Vaak is de eerste stap in een waterzuivering, het zeven of filteren van vaste deeltjes en zwevende stoffen uit het afvalwater.

Aaqua kan een gans gamma specifieke zeven en filters aanbieden specifiek ontworpen voor het filteren van industrieel afvalwater.

Ook in effluentpolishing is fitratie vaak nodig..

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering
NazuiveringNazuivering
Waste to value & RiothermieWaste to value & Riothermie

Foto's van deze technologie