Fysicochemie

Met een fysisch-chemische behandeling wordt vaak een combinatie van pH-correctie, coagulatie en flocculatie bedoeld.

Het coagulant is vaak FeCl3 (Ijzertrichloride) of een aluminium-zout en als flocculant wordt een kationisch of anionisch polymeer gebruikt.

De menging van deze chemicaliën met het afvalwater kan in een roerflocculator of een pijpflocculator gebeuren.

De firma Aaqua biedt in haar productgamma de benodigde toestellen aan, gaande van meetapparatuur, doseerpompen, polymeeraanmaken, flocculatoren enz.

Deze behandeling wordt vaak gebruikt:
  • Vóór een flotatie unit
  • Vóór een sedimentatie unit


Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering
NazuiveringNazuivering

Foto's van deze technologie