AAQUA-CONTROL

Technologie

De gehele sturing van de zuivering gebeurt volledig automatisch en wordt gestuurd door een PLC met AAQUA-CONTROL SCADA supervisie.

Het geheel is verbonden met de nodige meet- en regelapparatuur. Het menselijk ingrijpen beperkt zich meestal tot een visuele controle, eventuele bijsturing en onderhoud van de onderdelen.

Alle aangestuurde componenten alsook de verschillende metingen (niveau’s in verschillende tanks, pH, temperatuur, zuurstofconcentratie) worden geregistreerd.

Als de AAQUA-CONTROL PC op het bedrijfsnetwerk is aangesloten, kan er ook vanuit een ander bureel de besturing overgenomen worden.

Via de internetaansluiting van het bedrijfsnetwerk kan de ganse zuivering ook “REMOTE” gestuurd worden, bijvoorbeeld vanuit de burelen van AAQUA of van bij U thuis !!
De AAQUA-CONTROL-supervisie visualiseert het processchema met aanduiding van componenten in werking.

De goede opvolging van de zuivering wordt verzekerd door bijkomende functionaliteiten:
  • Wijzigingen aan timers en procesparameters
  • Registratie van aantal bedrijfsuren per toestel
  • Alarmmelding met detailbeschrijving van de storing en alarmhistorieken
  • Instellen van week- en weekendprogramma's
  • Motoren en kleppen individueel in 3 verschillende standen te plaatsen: Auto - Af - Manueel
  • Bedrijfsurentelling met instelbaarheid van onderhoudswaarschuwingen
  • Optionele SMS-alarmering

Het grootste voordeel is de uitermate gebruiksvriendelijkheid van de bediening. Het aanpassen van de procesvoering is dan ook kinderspel.

Gedaan met het rechtstreeks intikken van speciale codes in de PLC.

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering
Biologische zuiveringBiologische zuivering
SlibverwerkingSlibverwerking
NazuiveringNazuivering
Waste to value & RiothermieWaste to value & Riothermie

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties