Aerobe SBR-reactor

Technologie

De AAQUA-SBR (Sequenching Batch Reactor) aërobe biologische zuivering is van het type laag - belaste batch-biologie .

Het reeds voorbehandelde afvalwater wordt in een grote reactortank gebracht waar zich ook micro-organismen (= aktief slib, M.O.) bevinden en waar er gecontroleerd zuurstof wordt toegediend.

De micro-organismen breken de organische verbindingen af tot voornamelijk koolstofdioxide (CO2) en nieuwe biomassa. Hiervoor is wel veel zuurstof nodig die door extra beluchting toegediend wordt. Tevens worden ook stikstofverbindingen omgezet tot nitraat (= nitrificatie). Door aangepaste procesvoering wordt dit nitraat dan verder omgezet tot stikstofgas ( de-nitrificatie). Het ganse proces wordt PLC-gestuurd en de bediening van alle kleppen en motoren gebeurt zeer eenvoudig via een "touch screen". De eventueel aan te passen besturingsparameters kunnen zeer eenvoudig via hetzelfde "touch screen" aangepast worden. De belangrijkste procesparameters worden eveneens geregistreerd op een "data-registratie".
De grote voordelen van een AAQUA-SBR zijn :

  • Eenvoud van besturing en toezicht
  • Groot bufferend vermogen en dus zeer bestand tegen piekbelasting en periodes van lagere belasting
  • Eenvoudige bijsturing van het nitrificatie- en denitrificatieproces i.f.v. de stikstofbelasting
  • Er is geen nabezinker nodig
  • Door onze specifieke sturing van de voeding van de biologie is de kans op vorming van licht slib quasi nihil
  • Eenvoudige sturing om de lozing te spreiden op 7 dagen. Hierdoor kunnen de heffingen met bijna 30 % gereduceerd worden !!!
  • Zeer laag-belaste biologie en dus ook weinig surplusslibproduktie en quasi geen geurhinder.

Komt voor in

Biologische zuiveringBiologische zuivering

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties