Blue Hero

Technologie

Blue Heat Recovery Operation

Door middel van eenvoudige technieken herwaardeert Blue Hero uw afvalwater tot een kostbare energiebron.

Het proceswater wordt via de gebruikelijke waterzuivering verwerkt tot een perfect loosbaar effluent.

Uit de biologie of het effluent van een afvalwaterzuivering wordt de warmte-energie gerecupereerd door combinatie van warmtewisselaars en een warmtepomp.

Het Blue-Hero concept wordt zo bedreven dat, startend van een laag-calorische warmte (vb. 23° C), het erin slaagt om proceswater voor te verwarmen tot 60° C en dit met een zeer laag energie-rendement.

Een berekeningsvoorbeeld demonstreert de efficientie van het concept

 • Uw bedrijf loost 500 m³/dag naar uw zuiveringsstation
 • Vanuit uw zuivering loost u 500 m³/dag aan een gemiddelde jaartemperatuur van 24°C
 • De warmte uit het afvalwater wordt via warmtewisselaars en een warmtepomp geherwaardeerd, om 200 m³/dag koud proceswater voor te verwarmen van 12 °C naar 40 °C.
 • Op jaarbasis (265 productiedagen) bespaart u hiermee ongeveer 1.725 MWh/jaar aan energie.
 • Dit geeft een besparing tov een klassieke gasverwarming van +/- 50.000 €/jaar (= 73% besparing)
 • Blue Hero bespaart 4 x meer energie dan wat de ganse afvalwaterzuivering aan energie verbruikt.
 • Het geloosde effluent van de zuivering voldoet in de zomer ook aan de temperatuurnormen voor lozing op oppervlaktewater.
 • Een vermindering van de CO2-uitstoot met 210 ton/jaar wordt bekomen. Dit komt overeen met het onttrekken van 100 wagens aan het verkeer (140 g CO2/km en 15.000 km/jaar)
 • De Pay-Back van de Blue Hero-installatie is kleiner dan 3 jaar !!!
 • De subsidies welke hiervoor verkrijgbaar zijn (cumulatief) :
  • Eandis : (of andere netwerkbeheerder) : € 0.025 tot € 0.035 per bespaarde kWh primair/jaar met een plafond van € 15 000.  Aaqua bekommert zich om de energiestudie !
  • Verhoogde investeringsaftrek : 13.5 % bij een belastingsvoet van 33.99 % = 4.59 % van de investering.
  • Ecology premie

Komt voor in

Waste to value & RiothermieWaste to value & Riothermie

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties