Coagulatie

Technologie

Coagulatie is bij waterzuivering het destabiliseren van colloïdale deeltjes door hun lading te neutraliseren met een toegevoegde chemische stof, een zogenoemde coagulant.
In vuil water bevinden zich - gerangschikt naar afnemende omvang - drie groepen stoffen: gesuspendeerde vaste stoffen, colloïdale deeltjes en opgeloste stoffen. Colloïdale of zwevende deeltjes zijn minder dan 1 micron in doorsnede, hebben een negatieve lading en zijn stabiel in water: ze bezinken niet uit zichzelf zoals gesuspendeerde vaste stoffen dat uiteindelijk wel doen. Door coagulatiemiddelen als ijzer- of alumiumchloride toe te voegen wordt de negatieve lading van de colloïdale deeltjes geneutraliseerd door de positieve lading van de metaalionen van ijzer of aluminium. Deze ladingsneutralisatie zorgt er voor dat de colloïdale deeltjes elkaar niet langer afstoten maar dat ze kunnen samenklonteren. De samengeklonterde deeltjes zullen bezinken of opdrijven en kunnen daardoor uit het water worden verwijderd. Door aan het water tevens vlokvormers (flocculanten) toe te voegen kan dit proces worden versneld.

Behalve anorganische coagulanten als ijzer- en aluminiumzouten kunnen ook organische coagulanten worden gebruikt.

De meest populaire coagulanten zijn FeCl3 (Ijzertrichloride) en PAC (Polyaluminiumchloride)

Met doseerpompen worden deze vloeibare chemicaliën in functie van de gewenste concentratie gedoseerd. 

  • Membraandoseerpompen met een elektromagnetische aandrijving
  • Membraandoseerpompen met een motoraandrijving
Dosering van chemicaliën moet best correct gebeuren. Dit zowel uit procesvoorwaarden, ecologisch en economisch standpunt.

Door een combinatie van een debietmeter op de afvalwaterstroom en eventueel op de chemicaliënstroom kan een optimale dosering bekomen worden.

De doseerpompen worden dan ook via pulscontacten of een 4-20 mA-signaal aangestuurd in functie van het afvalwaterdebiet. De operator kan normaal dan nog manueel de dosering per m³ afvalwater afstellen. De afvalwatersamenstelling kan immers in functie van de tijd variëren.

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering
NazuiveringNazuivering

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties