Decanteercentrifuge

Technologie

De decanteercentrifuge is een gebruiksvriendelijke en zeer efficiente techniek om slib in te dikken.

Aaqua  heeft vele centrifuges bij haar klanten staan waarbij de ganse sturing volledig geautomatiseerd is. Dit zowel op biologische slibindikking als op indikking van fysisch-chemisch slib.

Het toezicht beperkt zich tot het laten ophalen van de slibcontainer en het smeren van de centrifuge.
In een centrifuge (= decanter) wordt door middel van centrifugaalkrachten het water van het slib gescheiden. Om een goede scheiding te bekomen (droog slib en helder filtraat) is toevoeging van polyelectrolyt nodig.
De bediening van de centrifuge is ook heel eenvoudig. De sturing van de voedingspompen en de beveiligingen worden volledig mee opgenomen in de PLC sturing. Het volstaat dus op een knop te drukken om de opstartprocedure te verlopen en bij een lege slibtank wordt de slibtoevoerleiding en de centrifuge automatisch gespoeld en valt hierna de centrifuge automatisch stil.

Buiten een regelmatige smering en vastgestelde onderhoudsbeurten vergt deze machine weinig toezicht.

Komt voor in

SlibverwerkingSlibverwerking

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties