Effluent-Polishing-DAF

Technologie

Bij continu-biologieën wordt nog meestal het water-slib mengsel geklaard over een nabezinktank. Vaak is het juist deze nabezinktank die voor problemen zorgt (licht slib en nog te veel zwevende stoffen in het effluent)

Om dit probleem van te veel aan zwevende stoffen te verhelpen wordt dit effluent dan over een Effluent-Polishing-DAF / flotatie gestuurd om een verdere klaring te bekomen.

Om het rendement aan CZV-, fosfaat- en zwevende stof-verwijdering te verhogen kan op het effluent van de nabezinker eveneens een fysico-chemie aan de flotatie voorafgaan.

Deze bijkomende effluentbehandeling kan bij "moeilijk biologisch afbreekbare waters" een bijkomende CZV-verwijdering van 40% realiseren en het herleiden van fosfaatconcentraties tot < 1 mg/l.

Bijkomend heeft het bekomen flotatieslib al een droge stofgehalte van >4%, waardoor het spuislibvolume al drastisch is afgenomen.

De effluent-polishing-DAF wordt dan ook vaak gebruikt:

  • als nabehandeling na een aërobe zuivering waar bepaalde parameters onvoldoende aan de lozingsnormen beantwoorden
  • als restfosfaatverwijderingsstap
  • als polishing stap vóór een zandfilter of aktief-koolfilter
  • als bijkomende verzekering na een klassieke nabezinker
  • bij regelmatige slibuitspoelingen 
  • als spuislib indikker
In een effluent-Polishing-DAF is het de bedoeling om voornamelijk zwevende stoffen te verwijderen. Dit met behulp van "bruiswater".

De microscopische luchtbelletjes (20 tot 50 micron) van het bruiswater hechten zich als ballonnetjes aan de vuildeeltjes en brengen deze aan de oppervlakte van de flotatie.

Dit flotatieslib wordt ingedikt door middel van een slibindikkingsrooster.

Het ingedikte slib wordt dan met aangedreven schrapers verzameld in een slibbak.
Het droge stofgehalte van het slib kan bijgestuurd worden door een eenvoudige niveauregeling van de flotatie of door een instelling van de schrapersnelheid.

Het benodigde bruiswater wordt via een recirculatie van gezuiverd water geproduceerd in het saturatievat.

Een effluent-polishing-DAF is meestal uitgerust met een bijkomend platenpakket om zo een maximale zwevende stof-verwijdering te bekomen.

Komt voor in

NazuiveringNazuivering

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties