Flocculatie-polymeerdosering

Technologie

Na het vormen van kernen in de coagulatiestap (zie coagulatie) wordt vlokmiddel of flocculant gedoseerd om deze kleine kernvlokjes tot grotere stabiele vlokken te vormen. Het vlokmiddel wordt vaak ook polymeer of poly-electrolyt genoemd.

Het aanmaken van vlokmiddel /  flocculant (poly-electrolyt) kan gebeuren vanaf een polymeergrondstof in poeder of vanaf vloeibare geconcentreerde polymeer.

Polymeer is een product dat moet opgemengd worden met water waarbij klontervorming snel voorkomt. Na menging met water is een zekere rijpingstijd nodig om de polymeerstreng helemaal te laten "ontvouwen". Aangemaakt polymeer is een kleverige vloeistof.

Alvorens het vlokmiddel gedoseerd mag worden moet het een zekere tijd (30 à 45 minuten) "rijpen".

Voor kleinere installaties kan men een manuele polymeeraanmaak gebruiken : meestal 1 x per dag poeder of vloeistof toevoegen aan een mengvat.

Voor grotere installaties raden we ten zeerste automatisch polymeeraanmaken aan voor zowel poeder als vloeibare polymeertoepassingen. 
Een automatische poly-aanmaak vertrekkende van poederpolymeer bestaat meestal uit 3 mengcompartimenten gecombineerd met een doseervijzel en een poederbuffer.

  • In het eerste compartiment (A) wordt het poeder vermengd met het toegevoerde water. De verhouding water/poeder kan perfect ingesteld worden.
  • Het tweede compartiment (B) met roerder (11) dient als rijpingskamer.
  • Uit het 3e compartiment (C) wordt dan de gerijpte poly verpompt naar de flocculator. De niveaumeting (2) in een acrylhouder (3) bestuurt (1) de polymeeraanmaak.

De poederbuffer (9) is onderaan voorzien van een doseervijzel (8) met verwarmingselement (10) (anticondens).

Bij een polymeeraanmaak met vloeibare polymeer wordt de ganse poederbuffer met bijhorende doseervijzel vervangen door een polymeer-doseerpomp

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering
SlibverwerkingSlibverwerking
NazuiveringNazuivering

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties