Kamerfilterpers

Technologie

Kamerfilterpersen worden voornamelijk gebruikt om mineraal slib, of fysisch chemisch slib, met relatief weinig vet of olie in te dikken.

Met deze techniek worden vaak de hoogste drogestof concentraties bekomen.

Om een betere perskoek te bekomen wordt vaak extra kalk bijgedoseerd in het slib om zo de ontwaterbaarheid te verhogen.
In een kamerfilterpers wordt door middel van hoge druk het slib tussen doeken geperst . Om een goede scheiding te bekomen (droog slib en helder filtraat) is toevoeging van kalk en polyelectrolyt nodig. De filterpersen zijn ontworpen voor discontinue processen. Door de hoge drukken en de juiste keuze van filterdoeken kunnen hier zeer lage restvochtgehaltes bereikt worden. Het openen en uitwerpen van de filterkoeken kan gedeeltelijk geautomatiseerd worden, maar het vergt nog altijd een toezicht en is dus ook nogal arbeidsintensief

Komt voor in

SlibverwerkingSlibverwerking

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties