Membraantechnologie

Technologie

Microfiltratie (MF) wordt veelal gebruikt om zwevende deeltjes, bacteriën en cysten te verwijderen uit het water, Ultrafiltratie (UF) verwijdert hiernaast ook nog virussen, macromoleculen en colloïden.
MF en UF is een drukgedreven membraan proces. Onder invloed van een drukverschil over het membraan wordt water door het membraan geperst. Deeltjes groter dan de poriediameter worden door het membraan tegengehouden en blijven in het retentaat. Voor MF is de poriediameter 0,1-5 µm, voor UF is deze 0,02- 0,1 µm.

Nanofiltratie wordt gebruikt voor het verwijderen van meerwaardige ionen ( vrijwel geheel), eenwaardige ionen (gedeeltelijk), kleur, geur en smaakstoffen en opgeloste organische verbindingen zoals pesticiden.

Omgekeerde osmose heeft ten opzichte van nanofiltratie een groter verwijderingsrendement met name met betrekking tot eenwaardige ionen. Drinkwaterkwaliteit kan hiermee gegarandeerd worden.
Een pomp drukt de vloeistof door een membraan in de stromingsrichting omgekeerd aan die bij osmose. Door over een halfdoorlatend (semi-permeabel) membraan een drukverschil aan te brengen kan dit als een filter gaan werken: het oplosmiddel zal zich dan naar de kant bewegen waar de som van de externe druk en de osmotische druk het laagst is. Als de externe druk aan de kant van de geconcentreerde oplossing groot genoeg is, zal het zuivere oplosmiddel (zonder de opgeloste stoffen mee te nemen) naar de andere kant worden geperst. In simpele taal houdt dit in dat water heel hard dwars door een zeef met microscopische gaatjes wordt geduwd.

Een semipermeabel membraan zorgt ervoor dat alleen zeer kleine moleculen, zoals water, het membraan kunnen passeren.  De poriegrootte bij NF is > 1 nanometer, de poriegrootte bij OO is < 1 nm.

Komt voor in

Biologische zuiveringBiologische zuivering
NazuiveringNazuivering
Waste to value & RiothermieWaste to value & Riothermie

Verwante referenties