Ontwateringszakken

Technologie

Het ontwateren van slib in ontwateringszakken is heel eenvoudig en ook heel geschikt voor kleinere capaciteiten, waar de investering in een machine niet loont. 
Het slib wordt in een zak gepompt (of loopt er gravitair in). Door de speciale structuur van de zak (non-woven) loopt het water uit de zak en blijft het slib erin. Eenmaal de zak voor het grootste deel uitgelekt is, dan kan de zak dichtgebonden worden. Door deze te stockeren in een droge ruimte kan het aanwezige water nog verder uitlekken en verdampen. Afhankelijk van de stockagemogelijkheid kan men bijgevolg zeer droog slib bekomen.

Het gebruik van ontwateringszakken is dus uitermate geschikt voor kleine volumes. Zeker voor "gevaarlijk slib" ( = dure afvoerkost) kan er door droog stockeren lage restvochtgehaltes behaald worden zodat de afvoerkost sterk gereduceerd wordt.

Komt voor in

SlibverwerkingSlibverwerking

Foto's uit de praktijk