pH-correctie

Technologie

pH-correctie of correctie van de zuurtegraad van het water is belangrijk om een goede fysisch-chemische reactie te bekomen.

pH-correctie kan door toevoeging van zuren (pH daling) en/of basen (pH stijging).

Hiervoor worden meestal anorganische zuren zoals H2SO4 (=zwavelzuur) en HCl (=zoutzuur) en anorganische basen gebruikt zoals Ca(OH)2(=kalkmelk) en NaOH ( =loog)

Voor specifieke toepassingen is aanzuren door menging van CO2-gas in het watermengsel een zeer interessante techniek.

Aaqua NV heeft door de jaren heen in deze materie een grote expertise opgebouwd zowel in de voedings- als in de chemiesector.
Om een juiste pH-correctie uit te voeren moet er eerst pH gemeten worden met een pH-sonde en bijhorende omvormer.

Deze omvormer stuurt dan een zuur- of base-doseerpomp aan. De doseerhoeveelheid wordt automatisch bepaald om zo de gewenste pH te bekomen. 

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering
Biologische zuiveringBiologische zuivering
NazuiveringNazuivering

Onderdelen van dit product

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties