Platenbezinker

Technologie

De AAQUA-SED platenbezinker, ook wel lamellenbezinker of lamellenseparator genoemd, is zeer efficient in het verwijderen van bezinkbare stoffen.

Door gebruik te maken van een platenpakket, onder 60° opgesteld en met de juiste tussenafstand tussen de platen, bekomt AAQUA een optimale dimensionering waarbij de vervuiling van de platen geminimaliseerd wordt.

Dit type platenbezinker wordt dan ook vaak gebruikt:

  • bij bezinking van zetmeelhoudende stromen
  • na fysicochemische behandeling en het bekomen van een waterstroom met goed bezinkbare vlokken
  • bij het voorindikken van slibstromen tot +/- 2% droge stof
  • bij een slibbezinking in een 2-traps biologische zuivering met slibscheiding 
Een AAQUA-SED bezinker wordt meestal voorafgegaan door een flocculator. Hierdoor kan eventuele toediening van vlokmiddel gebeuren om een beter bezinkbare vlok te bekomenen en kan ook het instromende water gehomogeniseerd worden.

Daarna stroomt het water  onder het platenpakket door waardoor het grootste deel van de bezinkbare stoffen reeds uitzakt in de slibconus. Hierdoor zal er minder kans op vervuiling van het platenpakket zijn.

Het water stroomt dan laminair opwaarts tussen de platen. Fijnere en moeilijk bezinkbare deeltjes zullen hier gescheiden worden en mee bezinken in de slibconus.

In de slibconus zit een gestuurde klep die op regelmatige basis geopend wordt, het bezonken slib spuit en tegelijkertijd ook een schokbeweging in het platenpakket verzorgt, waardoor de platen ook op regelmatige basis gereinigd worden.  

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering
Biologische zuiveringBiologische zuivering

Onderdelen van dit product

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties