Schroefzeef / zeefschroef

Technologie

De AAQUA-SIEVE SF (Screw Filter) is een zeer robuuste schroefzeef welke perfect geschikt is voor een primaire zeving in een open kanaal.

De zeving gebeurt door een geperforeerde zeefplaat met de gewenste perforatie (3 tot 15 mm).

De ganse constructie is in RVS vervaardigd. Optioneel kan ook een perskop voorzien worden om zo het opgeschroefde zeefgoed nog verder uit te persen.

Dit type zeef wordt vaak gebruikt voor:

  • Toepassingen waar de achterliggende pompen dienen beschermd te worden
  • In gemeentelijke afvalwaterzuiveringen
  • Bij losstations van septische tanks en van transport van externe afvalwaters
  • Voor het verwijderen van grovere delen 
Een schroefzeef wordt in een aanvoerkanaal geplaatst.

De zeefopeningen (3 tot 10 mm) worden permanent door borstels, die op de buitenkant van de schroef gemonteerd zijn, gereinigd. Ze zijn dus perfect toepasbaar voor een pompput, om de pompen te beschermen. Bij de keuze van een fijne perforatie is verdere zeving niet meer noodzakelijk. Bijkomend voordeel is dat de brokken volledig worden opgevangen en niet door een pomp kunnen verbrijzeld worden.

De onzuiverheden, tot brokken hout, blikken dozen of plastiek, worden opgevijzeld en in de vijzel al verder ontwaterd.

De zeef kan optioneel ook uitgevoerd worden als schroefpers. Hierbij wordt, in het laatste deel van de schroef (vóór de uitworp), het zeefgoed geperst en ontwaterd. Zo bekomt men een zeer compact zeefgoed.

Voor losstations van septische tanks of externe waters is de schroefzeef voorzien van een met een deksel afgesloten lostank. Geurhinder is dan ook tot een minimum beperkt. 

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties