Venturi Meetgoot

Technologie

AAQUA biedt verschillende maten van venturi kanalen aan als meting van de hoeveelheid geloosd afvalwater.

De aangeboden venturi meetgoten zijn geprefabriceerde elementen in glasvezelversterkte polyester met gelcoat en zijn conform Vlarem wegeving.

In deze venturi-meetgoten zijn 2 types te onderscheiden.
Meetgoot met een rechthoekige insnoering:

  • Type I : 0-30 m³/u
  • Type II: 0-60 m³/u
  • Type III: 0-90 m³/u
  • Type IV: 0-180 m³/u
 
Meetgoot met een parabolische insnoering voor zeer nauwkeurige meting bij lage debieten

  • Type I: 0.21 - 21 m³/u
  • Type II: 0.432 -43.2 m³/u
  • Type III: 0.9 - 90 m³/u
 
Ter plekke dienen deze goten nog horizontaal ingebetonneerd te worden door de aannemer. Bij nuldebiet moet een meetgoot leeglopen.
Het debiet dat door de venturi-meetgoot loopt kan gemeten worden aan de hoogte van het waterniveau in de meetgoot. De venturi-meetgoot is voorzien van een meetput. In deze meetput met "stilstaand water" kan een stabiel niveau gemeten worden.

De hoogtemeting in de venturi kan gedaan worden met :

  • een borrelbuis. Deze maakt gebruik van een interne luchtcompressor om een vaste hoeveelheid lucht via een borrelbuis in het water te duwen. Door de druk te meten die noodzakelijk is om deze luchthoeveelheid uit de borrelbuis te krijgen bepaalt men de waterhoogte.
  • een ultrasone niveaumeting

De omvormers van deze meettoestellen zijn voorzien van een totalisatorfunctie en ook signaaluitgangen voor eventuele verdere gegevens-verwerking. 

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering
Biologische zuiveringBiologische zuivering
NazuiveringNazuivering

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties