Voorzuivering-DAF

Technologie

De voorzuivering-AAQUA-DAF (Dissolved Air Flotation) is een wijd verspreide voorzuiveringstechniek voor afvalwater.
Eenmaal het afvalwater grof gefilterd is kunnen door een DAF bijkomend olie, vetten en zwevende stoffen met een zeer hoog rendement verwijderd worden.
De techniek van flotatie wordt vaak gecombineerd met een voorafgaandelijke fysico-chemische behandeling met een coagulant (FeCl3 of PAC) en een flocculant (vlokmiddel). Hierdoor transformeren ook bepaalde opgeloste stoffen (o.a.: proteïnen, zware metalen) tot vlokken. Ook worden hiermee emulsies gebroken, wat het rendement op olie- en vetverwijdering sterk kan doen stijgen.
Afhankelijk van het type afvalwater liggen de behaalde CZV-verwijderingsrendementen  tussen de 30 en 95 %.
De voorzuivering AAQUA-DAF wordt dan ook vaak gebruikt:

  • als voorbehandeling vóór een aërobe zuivering en om olie en vet uit de aërobe zuivering te houden
  • als fosfaat- en zware metalen-verwijderingsstap
  • in de slachthuizen en voedingsindustrie
  • als voorzuiveringstechniek in melkerijen en kaasmakerijen
  • in de chemie, petrochemie en tank-cleaning sectoren
  • als ontlasting van een bestaande biologische zuivering
In een voorzuivering-DAF is het de bedoeling om voornamelijk olie, vet en zwevende stoffen te verwijderen. Dit met behulp van "bruiswater".

De microscopische luchtbelletjes (20 tot 50 micron) van het bruiswater hechten zich als ballonnetjes aan de vuildeeltjes en brengen deze aan de oppervlakte van de flotatie. Het benodigde bruiswater wordt via een recirculatie van gezuiverd water geproduceerd in het saturatievat.
Dit flotatieslib wordt ingedikt door middel van een slibindikkingsrooster.
Het ingedikte slib wordt dan met aangedreven schrapers verzameld in een slibbak.
Het droge stofgehalte van het slib kan bijgestuurd worden door een eenvoudige niveauregeling van de flotatie of door een instelling van de schrapersnelheid.
Zwaardere delen die bezinken worden via pneumatisch gestuurde bodemslibkleppen afgevoerd.
Een voorzuivering-DAF kan in bepaalde gevallen ook uitgerust worden met een bijkomend platenpakket om zo een maximale zwevende stof-verwijdering te bekomen.

Komt voor in

VoorzuiveringVoorzuivering

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties