Zandfilter

Technologie

Zandfiltratie is een betrouwbare techniek om zwevende delen uit water te verwijderen. Het filtratie medium bestaat in de meeste gevallen uit diverse lagen zand met verschillende calibratie en soortelijke massa.

Zandfilters worden vaak gebruikt bij:

  • de produktie van drinkwater
  • effluentpolishing van afvalwater
  • voorfiltratie bij membraan systemen
AAQUA biedt 2 types zandfilters aan:

  • Discontinue zandfilters waarbij op geregelde tijdstippen de zandfilter automatisch wordt teruggespoeld. Indien toch continu dient gefilterd te worden dan zijn 2 zandfilters in Duplex-opstelling noodzakelijk. Deze opstelling geeft een bijkomende veiligheid naar redundantie toe.
  • Continue zandfilters waarbij continu gefilterd wordt en het ook continu zand gespoeld wordt. Zo kan er met 1 zandfilter 24/24 uur gefilterd worden. 

Komt voor in

NazuiveringNazuivering

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties