Zeefbandpers

Technologie

Zeefbandpersen zijn degelijke en robuuste slibontwateringmachines die weinig energie vergen.

De geperste koek is relatief goed ontwaterd.

Vaak wordt in cascade een ontwateringstafel geplaatst, gevolgd door een zeefbandpers.

Zeefbandpersen worden meestal gebruikt voor de ontwatering van biologisch slib. 
In een zeefbandpers wordt het water-slib-mengsel tussen 2 doeken geperst. Om een goede scheiding te bekomen (droog slib en helder filtraat) is toevoeging van polyelectrolyt nodig.
Het water loopt door het doek en het slib blijft tussen de doeken en wordt tussen rollen uitgeperst.

De sturing van de voedingspompen en de beveiligingen worden volledig mee opgenomen in de PLC-sturing.
Bij lage droge-stofgehaltes wordt het slib meestal eerst door een ontwateringstrommel of over een ontwateringstafel geleid. Hierdoor bekomt men al een substantiële voor-ontwatering.

De zeefband wordt ook permanent gespoeld om te vermijden dat de band verstopt.

Komt voor in

SlibverwerkingSlibverwerking

Foto's uit de praktijk

Verwante referenties