Section menu

Nazuivering

Ultrafiltratie
Na de biologische secundaire zuivering volgt vaak ook nog een tertiare zuivering.
Afhankelijk of het gezuiverde water al of niet geloosd of herbruikt wordt, weet AAQUA NV, door gebruik van bepaalde nazuiveringstechnieken een gewenste waterkwaliteit te borgen.
Zandfiltratie gevolgd door Ultrafiltratie en eventuele Omgekeerde Osmose zijn voorbeelden van nazuiveringsstechnieken die veel gebruikkt worden bij waterhergebruik.
Hiermee kan ultrapuur water geproduceerd worden voor hergebruik als ketelvoedingswater, koeltorenwater en gedemineraliseerd water.
Met deze methoden kan men ook de gehaltes aan zwevende stoffen en zouten naar ultralage niveaus brengen of de hoeveelheid ziekteverwekkende kiemen drastisch verlagen.

Om aan specifieke lozingsnomren te kunnen beantwoorden met "moeilijke waters" is een specifielke Effluent-polishing met een AAQUA-DAF effluent polishing flotatie of een Zandfilter vaak een beproefde technologie.