Section menu

Voorzuivering

Voorzuiverings-flotatie
In de voorzuivering, of ook wel primaire zuivering genoemd, worden met enkele technieken afvalwaters gezuiverd van (vaste) stoffen op basis van hun fysische en chemische eigenschappen.
Eerst worden de grove deeltjes verwijderd door gebruik te maken van een van de vele types AAQUA-SIEVE filters. Het type zeef dat gebruikt wordt variëert ten aanzien van het type afvalwater.
 
Eenmaal het afvalwater grof gefilterd is kunnen olie, vetten en zwevende stoffen met een zeer hoog rendement verwijderd worden door middel van een olie- en vetafscheider (grof), een AAQUA-SED platenbezinker of nog beter door een AAQUA-DAF flotatie (DAFDissolved Air Flotation
De platenbezinker en de flotatie worden vaak voorafgegaan door fysico-chemische waterbehandeling met een coagulant (FeCl3 of PAC) en een flocculant (vlokmiddel). Hierdoor coaguleren bepaalde opgeloste stoffen (o.a.: proteïnen, zware metalen) tot vlokken. Verder worden hiermee emulsies gebroken, wat het rendement op olie- en vetverwijdering sterk kan doen stijgen.
Na deze primaire zuivering kan het afvalwater doorstromen naar de biologische zuivering waar bacteriën de resterende vervuiling grotendeels biologisch afbreken.
Door de jarenlange ervaring in optimalisatie van de voorzuivering, weet AAQUA NV een maximaal rendement te behalen in de ontgifting van zelfs toxische waters. Een goede werking van de daaropvolgende biologische zuivering wordt hierdoor verzekerd.